هیدروموتور

   صفحه اصلی  ::  هیدرولیک  ::  پنوماتیک  ::  فیلتراسیون  ::  طراحی و ساخت  هیدرولیک  ::  آموزش هیدرولیک  ::  تماس با ما

هیدروموتور
     
 

 هیدروموتور

 
 

 هیدرو موتور دنده ای اکسترنال، استاندارد، آسینکرون هیدروموتور با سرعت بالا ، هیدرو موتور با دبی ثابت،  هیدرو موتور با دبی متغیر، سروو موتور سنکرون ،یونیت  پیستونی محوری ، هیدرو موتور پیستون شعاعی، هیدروموتور دنده ای اکسترنال

 

پمپ هیدرولیک، هیدروموتور، شیر هیدرولیک

 

 

HAWE : هیدرولیک

REXROTH  : هیدرولیک و پنوماتیک

PARKER : هیدرولیک و پنوماتیک

MAHLE :فیلتراسیون

HYDAC : هیدرولیک و فیلتراسیون

KRACHT : هیدرولیک

DYNASET : ژنراتور هیدرولیکی
هیدرولیک
پنوماتیک
طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک
طراحی و ساخت سیلندر
آموزش هیدرولیک

آموزش هیدرولیک

فرم مشاوره

 

هیدروموتور   

 

موتور هيدروليك عملگرهايي با دوران مداوم هستند كه جهت ايجاد گشتاور لازم براي دوران بار چرخشي مورد استفاده قرار ميگيرند.  اين عملگرها در  انواع دنده اي، پره اي و پيستوني طبقه بندي ميشوند.

برای انتخاب یک هیدروموتور حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد:

  • حجم جابجایی روغن بر حسب cm3

  • حداکثر دبی مجاز عبوری از موتور و حداکثر سرعت

  • ثابت گشتاور برحسب Nm/bar . توسط این ثابت میتوان مقدار گشتاور موتور را در فشار های کاری مختلف محاسبه نمود.

  • حداکثر گشتاور موتور در اختلاف فشار ماکزیمم بر حسب Nm

 

Axial piston motors   (Industrial Hydraulics) -  _ موتورهای پیستونی محوری  -  هیدرو موتور پیستونی

  هیدروموتور - موتور هیدرولیک موتور با دبی ثابت    :   هیدرو موتور با دبی ثابت
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک موتور با دبی متغیر      هیدرو موتور با دبی متغیر

Axial Piston Units - یونیت های پیستونی محوری         

  هیدروموتور - موتور هیدرولیک پمپ‌ دبی ثابت
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک  پمپ‌ دبی متفیر
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک موتور دبی  ثابت
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک موتور دبی متغیر

External gear motors (Industrial Hydraulics) -   -موتور دنده ای اکسترنال-هیدرو موتور

  هیدروموتور - موتور هیدرولیک هیدرو موتور دنده ای اکسترنال

External gear motors (Mobile Hydraulics) - -موتور دنده ای اکسترنال- هیدرولیک موبایل

  هیدروموتور - موتور هیدرولیک  هیدرو موتور دنده ای اکسترنال، استاندارد
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک هیدرو موتور دنده ای اکسترنال
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک  پمپ الکتروهیدرولیک
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک پمپ‌ دنده ای اکسترنال بدون صدا (برای اگزوز)
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک پمپ دنده ای اکسترنل برای درایو پروانه

Motors and Gearboxes IndraDyn - موتور و گیربکس ایندرادین  -   هیدرو موتور و گیربکس با خروجی

  هیدروموتور - موتور هیدرولیک سروو موتورهای همزمان   -  سروو موتور سنکرون
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک سروو موتورهای غیرهمزمان -  - سروو موتور آسنکرون
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک موتور خطی
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک موتور گشتاوری -   ترک موتور
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک سینکرون هیدروموتور با سرعت بالا
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک آسینکرون هیدروموتور با سرعت بالا
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک سروو گیربکس

Radial piston motors (Industrial Hydraulics)     _موتور پیستونی شعاعی  هیدرو موتور پیستونی - هیدرو موتور رادیال

  هیدروموتور - موتور هیدرولیک یونیت  پیستونی محوری
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک هیدروموتور دنده ای اکسترنال
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک هیدروموتور  پیستونی محوری

Radial piston motors (Mobile Hydraulics) - هیدروموتور پیستونی محوری هیدرولیک موبایل

  هیدروموتور - موتور هیدرولیک هیدرو موتور پیستون شعاعی
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک مقدمه و معرفی شیرهای صنعتی - شیر هیدرولیک
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک شیرهای کنترل جهتی
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک  نسبتی   DC شیرهای
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک شیرهای کنترل فشار 
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک شیرهای کنترل جریان سیال
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک شیرهای کنترل(چک والو)
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک شیرهای ساندویچی
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک شیرهای کارتریجی
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک SAE شیرهای فلنجی
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک شیرهای اتصال
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک اجزای الکترونیکی شیر هیدرولیک - شیر صنعتی
  هیدروموتور - موتور هیدرولیک لوازم جانبی شیر هیدرولیک - شیر صنعتی
   شیر هیدرولیک ضمیمه
 

 

صفحه اصلی  ::   درباره ما  ::   آموزش هیدرولیک  ::   پرسش و پاسخ  ::   فرم مشاوره  ::   تماس با ما

هیدرولیک، پنوماتیک، شیر هیدرولیک، پمپ هیدرولیک، جک هیدرولیک، یونیت هیدرولیک، طراحی هیدرولیک،  هیدروموتور

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رکسان پارسیان می باشد.هر گونه کپی برداری از اطلاعات سایت غیر مجاز می باشد.

Web Manager : kia studio                                                                                                                                                               info@rexsun.ir