ی  ::  یی  ::  ی  ::  یی  ::  ی   یی  ::   یی  ::  

     
 

ј ј  ی

ی یی ی

 
 

یی

 
 

ی

 

 

 

 

ی :   10 1390

 

HAWE : یی

REXROTH  : یی ی

PARKER : یی ی

MAHLE :یی

HYDAC : یی یی

KRACHT : یی

DYNASET : ییی
یی
ی

یی

 

Powered by WebGozar

 

ј ј ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .
ی ј ی ی یی یی ̘ یی ی ی ی یی ی ی یی یی ј ی ی ی ی ی ی .

 
 

یی

یی

 یی

یی

یی

ی

یی

 ی

یی

 
 

ی ј ی ی ی یی یی یی یی   ی ߡ ߡ  یی    ی Ѻ ԡ یی ј ی ی یی ی .

 
     

ی  ::     ::    یی  ::     ::     ::  

 

ی یی یی ̘ یی یی یی ی یی  ی

ی ی ی ј ј ی ی . ی ی ی ی ی .

Web Manager : kia studio                                                                                                                                                               info@rexsun.ir