پمپ دنده ای

پمپ دنده ای با سه چرخ

پمپ پیستونی محوری

پمپ پیستونی محوری با دبی متغیر

 پمپ پره ای

موتور دنده ای

پمپ پیستونی محوری با محوظه استوانه ای متحرک

شیر

درباره هيدروليك

پمپ هيدروليك

مفهوم فشار

نماد عناصر هیدرولیک

سیلندر

شیرهای کنترل جهت

شیرهای کنترل فشار

شیرهای کنترل جريان

هیدروموتور

فیلتر

لوله، شلنگ و اتصالات

آکومولاتور

ارینگ و پکینگ

اندازه گيري

پرشر سوئیچ

پروپورشنال و سروو

استانداردهاي تبديل

جدول تبديل واحد

واحدهای اندازه گیری و تبدیل آنها

فرمولهاي محاسبات پمپ

 

 

سیلندر هیدرولیک

سيلندرهاي هيدروليك جريان سيال تحت فشار را به حركت خطي ميله پيستون تبديل ميكنند و داراي انواع يككاره و دو كاره ميباشند. در نوع يككاره برگشت به موضع اوليه توسط فنر يا نيروي ثقلي بار صورت ميپذيرد ولي در نوع دو كاره عمل رفت و برگشت تحت كنترل سيال هيدروليكي انجام ميشود.

در انتخاب سيلندرهاي هيدروليك موارد ذيل بايد در نظر گرفته شود:

 • حداكثر فشار كاري سيستم

 •  قطر پيستون و ميله پيستون

 • نیروی سیلندر

 • حداكثر نيروي سيلندر

 • طول كورس سيلندر

 • حداكثر سرعت سيلندر

 • نحوه نصب سيلندر

 • وجود ضربه گير

 • نوع و كاربرد  سيلندر

مشکلات اساسی در ارتباط با سیلندرهای هیدرولیک

 • بارگذاری غیر محوری

 • نصب نامناسب

 • کمانش در میل پیستون

 • محاسبات نادرست در شتابگیری و کاهش سرعت بار

 • بارهای ضربه ای سنگین

 • نشتی های داخلی و خارجی

 • تقویت فشار ناخواسته

 • سرعت و ترتیب حرکت نادرست

محاسبات نيرو و سرعت سيلندر

براي دستيابي به تناژ مورد نظر ابتدا سطح فشار كاري بايد تعيين گردد. براي مثال فشار 120bar در صنعت متداول ميباشد. با توجه به فشار كاري و نيروي مورد نياز، سطح مقطع سيلندر از رابطه ذيل تعيين ميگردد.

F (kgf)=P(bar)XA(cm2)

راي مثال براي دستيابي به 5 تن نيرو در فشار 120bar داريم:

5000= 120xA >> A= 41.7 cm2 >> D= 7.3 cm >> D=8 cm (سايز موجود سيلندر)

سرعت حركت سيلندر متناسب با دبي ورودي به آن تعيين ميگردد. با توجه به نياز سيستم ، سرعت حركت را طراح مشخص مينمايد. معمولا تامين سرعتهاي بيش از 0.1m/sec و كمتر از 0.01m/sec نياز به تمهيدات خاص در سيستم دارد. سرعت سيلندر از رابطه ذيل حساب ميشود:

V(m/sec)=Q(lit/sec)/6XA(cm2)

راي مثال براي سرعت سيلندر با قطر 8cm و دبي ورودي 20lit/sec داريم:

A=50.24 >> V= 20/6X50.24 = 0.066 m/sec= 6.6 cm/sec

در صورتيكه سرعت محاسبه شده مطلوب طراح نباشد لازم است مقدار دبي كاهش يابد. براي مثال با ورود 10lit/sec روغن به اين سيلندر، سرعت نيز نصف ميشود و تا 3.3cm/sec كاهش ميابد.

 

 

 

صفحه اصلی  ::   درباره ما  ::   آموزش هیدرولیک  ::   پرسش و پاسخ  ::   فرم مشاوره  ::   تماس با ما

پمپ هیدرولیک ، شیر هیدرولیک ، هیدروموتور ، سیلندر هیدرولیک ، لوازم جانبی هیدرولیک ، آکومالاتور ، شلنگ هیدرولیک ، اتصالات هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک ، پاور پک هیدرولیک

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رکسان پارسیان می باشد.هر گونه کپی برداری از اطلاعات سایت غیر مجاز می باشد.

Web Manager : kia studio                                                                                                                                                               info@rexsun.ir