پمپ دنده ای

پمپ دنده ای با سه چرخ

پمپ پیستونی محوری

پمپ پیستونی محوری با دبی متغیر

 پمپ پره ای

موتور دنده ای

پمپ پیستونی محوری با محوظه استوانه ای متحرک

شیر

درباره هيدروليك

پمپ هيدروليك

مفهوم فشار

نماد عناصر هیدرولیک

سیلندر

شیرهای کنترل جهت

شیرهای کنترل فشار

شیرهای کنترل جريان

هیدروموتور

فیلتر

لوله، شلنگ و اتصالات

آکومولاتور

ارینگ و پکینگ

اندازه گيري

پرشر سوئیچ

پروپورشنال و سروو

استانداردهاي تبديل

جدول تبديل واحد

واحدهای اندازه گیری و تبدیل آنها

فرمولهاي محاسبات پمپ

   

آموزش هیدرولیک  ( پمپ پره ای )

 پمپ پره ای

پمپ های پره ای در نصب بسیاری از سیستمهای صنعتی با حداکثر فشار 200 بار به کار برده می شوند. مزیت اصلی پمپ های پره ای پمپاژ آزاد و تولید سر و صدای کم می باشد. شفت روتور با پره های شعاعی نصب شده توسط یک محرک یا موتور به حرکت در می آیند. حلقه مولد بصورت دایره وار و در حالت گریز از مرکز قرار گرفته که میزان گریز از مرکز تعیین کننده جابجایی پمپ است. هنگامی که گریز از مرکز تا درجه صفر کاهش می یابد جابجایی پمپ 0 cm3 می باشد. از آن لحظه پمپ هیچ روغنی را پمپاژ نمی کند.

مکش و انتقال: فضای بین پره ها توسط روتور به حرکت در می آیند. در قسمت مکشی حجم این فضاها افزایش پیدا می کند و توسط روغن خط مکشی پر می شوند. در قسمت فشار حجم این فضاها کم می شود و روغن بلاجبار وارد خط فشار می شود.

فشار موجود در بخش فشار توسط مقاومت موجود در سیستم تعیین می شود. مهمترین مقاومت در سیلندر هیدرولیکی یا موتور هیدرولیکی است. برای جلوگیری از ایجاد حباب فشار موجود در بخش مکشی نباید به درجه 0.1 – 0.2 بار ) (10-20 kpa برسد. فشار زیر اتمسفر (حداقل فشار مطلق: 0.8 بار یاkpa80  (

Vane Pump

 

On many industrial installations with a maximum pressure of about 200 bar, vane pumps are applied. The advantage of vane pumps is the pulse free delivery and low level of noise. The shaft of the rotor with the radial mounted vanes is driven by an engine or motor. The stator ring is circular in form and is held in an eccentric position. The amount of eccentricity determines the displacement of the pump. When the amount of eccentricity is decreased to zero, the displacement of the pump becomes 0 cm3: from that moment on the pump doesn't deliver any oil.

Suction and delivery: The chambers between the vanes rotate with the rotor. At the suction side the chamber volume increases and the chamber is filled with oil from the suction line. At the pressure side the chamber volume decreases and the oil is forced into the pressure line.
The pressure at the
pressure side
is determined by the resistance in the system. The most important resistance is the load on the hydraulic cilinder or hydraulic motor. In order to prevent cavitation, the pressure at the suction side of the pump should not exceed 0.1 to 0.2 bar (10 to 20 kPa) below atmospheric pressure (minimim absolute pressure: 0.8 bar or 80 kPa).

 

 

 

 

 

صفحه اصلی  ::   درباره ما  ::   آموزش هیدرولیک  ::   پرسش و پاسخ  ::   فرم مشاوره  ::   تماس با ما

پمپ هیدرولیک ، شیر هیدرولیک ، هیدروموتور ، سیلندر هیدرولیک ، لوازم جانبی هیدرولیک ، آکومالاتور ، شلنگ هیدرولیک ، اتصالات هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک ، پاور پک هیدرولیک

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رکسان پارسیان می باشد.هر گونه کپی برداری از اطلاعات سایت غیر مجاز می باشد.

Web Manager : kia studio                                                                                                                                                               info@rexsun.ir